De Kleine Kaardebol
De Kaardebol
Harenbergerweg 1
7204 KZ Zutphen
Groep 7 van De Waaier rent zich het vuur uit de sloffen....
De Kliko-race: welke groep weet het afval het snelst in de juiste kliko te krijgen?
 

CLEANWISE:
LES OVER AFVAL SCHEIDEN, ZWERFAFVAL EN DE PLASTIC SOUP
Groep 7 en 8

Duur: 1 1/2 uurVOORBEREIDING DOOR DE LEERKRACHT
De kinderen krijgen een week van tevoren een brief mee naar huis met de uitleg over het project en een huiswerkopdracht; ze noteren ze het zwerfafval in hun straat op een lijst
Ze nemen een schoon stuk verpakkingsmateriaal/afval mee naar school om als afsluiting van de les mee te knutselen.

 

GASTLES:
Deel 1. Inleiding en verwerking huiswerkopdracht in 4 of 5 groepjes

  • Er worden vier of vijf groepjes gevormd en ieder kind telt het resultaat op van zijn/haar lijst met gevonden zwerfafval.
  • Per groepje worden de eindresultaten van de lijsten opgeteld en op het bord genoteerd.
  • De groepjes stellen een top 3 samen van de soorten afval die het meeste zijn gevonden.
  • Welke zwerfafval scoort het hoogst?
 

Deel 2: Beeldpresentatie zwerfafval en filmpje over plastic soup

 

Deel 3: Verpakkingsmateriaal

  • De kinderen vormen groepjes op grond van het meegenomen verpakkingsmateriaal: Drankenkartons bij drankenkartons enz. (kinderen die niets hebben meegenomen krijgen alsnog een verpakking) Bespreken van het materiaal van de diverse soorten verpakkingen: Waarvan wordt het gemaakt? (grondstof) Wat kun je ermee (afval scheiden, afvoeren en opnieuw verwerken)
  • Vervolg beeldpresentatie over afval scheiden en recyclen met filmpje over recyclen drankenkartons en klokhuisfilmpje over recyclen van petflessen.
  • Sorteren van het meegebrachte materiaal
 

Deel 3: Afsluiting (kiezen uit)

- Quiz met vragen over afval scheiden, zwerfafval en de
plastic soup. Met leuke prijs!
- Klikorace op het plein
- Afval omvormen tot gebruiksvoorwerp (melkpak tot
vogelhuisje, petfles tot bloem of regenvanger of
plantenpotje)
- Zwerfafvalspeurtocht met grijpers in de directe omgeving van
de school.

Filmpjes over zwerfafval:
Video SchoolTV: Klokhuis Zwerfafval
Video KLEAN: Wereld van Zwerfvuil
Video KLEAN: Wereld van Zwerfvuil - korte versie

©