De Kleine Kaardebol
De Kaardebol
Harenbergerweg 1
7204 KZ Zutphen
 

AANBOD: CULTUREEL ERFGOED
Lespakketten van de Stichting IJsselhoeven

Lessen voor het basisonderwijs over het leven op de IJsselhoeven vroeger en nu.

De leskisten/brieven kunt u hier reserveren.
Om een afspraak voor een boerderijbezoek te maken stuurt u een mail naar dekleinekaardebol@gmail.com

De leskist (koekist) : De Koffer van Mina
Leerling met materiaal uit De Koekist
 

DE KOFFER VAN MINA:
leskist en boerderijbezoek voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

De Koffer van Mina is een leskoffer in de vorm van een koe. De koffer is van Mina. Mina is het nichtje van tante Hermien die vroeger werkte als hulp op een IJsselhoeve, één van de grote boerderijen in de IJsselstreek. Mina heeft wat dierbare spulletjes van haar tante bewaard maar is de koffer kwijtgeraakt. Die blijkt op de school terecht te zijn gekomen.

De koffer zit vol met allerlei oude gebruiksvoorwerpen van de tante van vroeger. De leerlingen moet erachter zien te komen van wie de koffer is door de spullen te bekijken en daarover te praten. Zo krijgen ze ook een idee hoe het was om op een boerderij te leven.

BEZOEK BOERDERIJ WARNSVELD:
Tot besluit van de les brengt de klas de koffer terug naar Mina. Zij woont op een boerderij in Warnsveld. Hier komen de besproken voorwerpen uit de koffer tot leven. Met rondleiding en spelletjes.

De koffer is gevuld met voorwerpen die passen binnen een thema uit de geschiedenis van de eigen omgeving.

Kosten totaalpakket: € 85,- Uitleen Koekist: € 20,-

reserveren leskist: De koffer van Mina
Leskist Kijk uit! De IJssel!
 

KIJK UIT! DE IJSSEL!
Leskist met buitenles 'Struinen langs de IJssel'

Lesbrief "Kijk uit de IJssel" is een les voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs.

Tijdens deze les maken de leerlingen een werkstuk en leren ze de ontstaansgeschiedenis van het rivierlandschap van de IJssel. Om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren is de lesbrief opgebouwd rond een verhaal. Een architect wil de IJssel dempen en vol bouwen. Hij vindt de rivier verspilling van kostbare ruimte. De leerlingen gaan protesteren door te laten zien hoe belangrijk de rivier is. Ze ontdekken dan de waarde door onder andere:
- te werken met zand en klei en het bekijken van historische kaarten
- het bekijken en onderzoeken van kunst
te ontdekken hoe er geleefd werd en wordt in en om de IJssel (wonen, landbouw, veeteelt, scheepvaart, fruitteelt, steenfabrieken, natuur) Dit lespakket kost € 30,-

De les kan worden afgesloten met een buitenles 'Struinen langs de IJssel'. Hier rouleren de kinderen in groepjes langs verschillende opdrachten en beleven en ontdekken zo de werking van de rivier en haar natuur. Deze les wordt aangeboden in de maanden mei en juni (2017) Reserveren kan v.a. eind augustus.
Deze buitenles kost € 30,- Het totale pakket kost nu € 45,- in plaats van € 60,-

reserveren ‘Kijk uit! De IJssel’
 

DE STILLE BOERDERIJ
Lesbrief groep 7 en 8

 De Stille boerderij is een lesbrief die bestaat uit een maquette van een IJsselhoeve (ruim 1 x 1 m groot) en andere onderdelen die daarbij horen zoals foto’s, magneetkaartjes, opdrachtkaarten en voorwerpen. De les is beschreven in een lesbrief. De lesbrief brengt de leerlingen in contact met het erfgoed in de eigen omgeving, de IJsselstreek.

In minimaal drie lessen van elk 90 minuten werken de leerlingen aan het project. Eerst maken ze een plattegrond van de boerderij, het erf en de omgeving waarbij ze de maquette gebruiken en verder ‘aankleden’. Daarbij gaat het om de situatie in 1950. Dan bespreken ze de verschillende voorwerpen (landbouwgereedschap etc.) die bij de lesbrief horen en tenslotte gaan ze na wat de mogelijkheden zijn voor de boerderijen nu.
Het project kan uitgebreid worden door leerlingen zelf informatie te laten verzamelen over het boerenleven vroeger.

Ook is een bezoek aan een IJsselhoeve in Warnsveld mogelijk. De kinderen zien hier hoe het boerenleven in de huidige tijd gestalte krijgt.
Kosten hele pakket € 90,- Alleen de lesbrief met maquette
is € 25,-

Reserveren De Stille Boerderij
©