De Kleine Kaardebol
De Kaardebol
Harenbergerweg 1
7204 KZ Zutphen
Ik schrijf de volgende kinderen in (onder het formulier kunt u uw telefoonnummer en e-mailadres noteren)
Naam en leeftijd kinderen:
Kind 1:
Kind 2:
Kind 3:
Kind 4:
Kind 5:
Naam ouder/begeleider

Email

Telefoon


aanmelden